Hem


Välkommen

Lite om oss

 

Skara Baptistförsamling (Betaniakyrkan i dagligt tal) bildades redan år 1900. Evangelisten Ida Andersson lät bygga den anrika kyrkolokalen 1928 i Skara.

 

Församlingen samarbetar med EFK (Evangeliska Frikyrkan www.ekf.se). Vi är en lokal församling i Skara med ca 60 medlemmar. Vår gudstjänstlokal finns på Vasagatan 10 i Skara.

 

Vi välkommnar dig som både är van kyrkobesökare och du som är nyfiken på kristen tro. Vi tror att Gud älskar alla människor oavsett hur det ser ut runt omkring. 

EFK:s profil är Evangelikal, Missionsinriktad, Baptistisk & Karismatisk. 


Bön

Vi är gärna med i bön för dig och dina böneämnen.

Delge dem gärna med oss.


Om vi är fler som ber tillsammans delar vi bördan och det känns oftast lättare.


Apostlagärningarna 2:21

...var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. 

Församlingens ledord är: Tillsammans & delaktighet


Samverkan gudstjänster.

Vi firar gudstjänsterna sedan flera år tillbaka tillsammans med Equmeniakyrkan (Missionskyrkan). Välkommen med på våra samlingar.


Kalendarium 2023                                  


Januari


Tisdag 31:a   14.00 Uteträff Planteringen

                       15.00 Skaparsköj i Betania

                       17.30 Möte om Fredagsmys i Betania


Februari


Onsdag 1:a   18.00 Scout i Missionskyrkan

                       19.00 Gemensan bön via Open doors i Pingstkyrkan.  


Torsdag 2:a  14.00 Trivselträff i Missionskyrkan. "Hur blir man ett helgon? Johnny Hagberg berättar                                    om Algot Bryntessons väg dit".


Söndag 4:e   10.30 Gudstjänst i Betania, Jörgen Eklund talar.

                                  Nattvard

                                  Samtal om Planteringen efter kyrkkaffet.


Måndag 6:e  15.00 Sticka och skicka i Betania


Tisdag 7:e     14.00 Uteträff Planteringen


Onsdag 8:e   15.00 Bön i Betania

                       17.30 Styrelsemöte i Betania


Torsdag 9:e  10.00 Bibelsamtal i Missionskyrkan


Fredag 10:e  17.30 Fredagsmys i Missionskyrkan


Söndag 12:e 10.30 Gudstjänst i Missionskyrkan, Annica Lindahl talar, Goda Nyheter medvarkar

                                  Söndagsskola och kyrkkaffe.


Tisdag 14:e   14.00 Uteträff på Planteringen

                       15.00 Skaparsköj i Betania

                       18.30 Bön i Missionskyrkan


Onsdag 15:e 18.00 Scout i Missionskyrkan


Torsdag 16:e 14.00 Trivselträff i Betania


Söndag 19:e  10.30 Gudstjänst i Betania.


  

      

Programblad dec 22 - febr 23, ladda ner i pdf.
- - - - - - - - - - - - - - - 


Bön:


-Du evige Gud, som ser mig och känner mig och vet, vet vem jag är!

Du vet banden, som bundit mig och synden som bundit mig.

Du vet att jag varit död, men du har gjort mig levande.

Låt Livets Ande behålla mig, låt kärleken från höjden bo i mig!

Ge mig kraft att segra! Ge mig nåd att leva,

att leva Ditt liv – att leva livet i Din vilja!


Ur boken: Sången om livet, Frank Mangs